Lucht- water koelers

Lucht-water koelers (TEAWC, CACW) worden voor verscheidene applicaties gebruikt zoals voor het koeler van Elektromotoren, generatoren, transformatoren en omvormers. Daar waar water beschikbaar is en de normale oppervlaktekoeling niet mogelijk is, is een lucht-water koeler een logische keus. Bij een lucht-water koeler wordt de interne (gesloten) luchtcircuit van de machine gekoeld door secundair water circuit.

Onze lucht-water koelers kunnen onder verschillende condities opereren. Bij het ontwikkelen van onze koelers houden we rekening met de thermische en mechanische eisen en met andere eisen zoals geluids- en vervuilingsniveaus, milieu-, seismische- en akoestische omstandigheden.

Zowel een lucht/water- als lucht/lucht koeler garandeert een constant hoog rendement van de te koelen machine en vergroot de levensduur van deze machine door het buitensluiten van vervuilende omgevingsfactoren.