Warmtewisselaars voor Tunnel- en Spiraalvriezers

Wij leveren warmtewisselaars die ontworpen zijn voor uw specifieke toepassing in tunnel- en spiraalvriezers. In deze warmtewisselaars onttrekt het koudemiddel de warmte uit de te koelen lucht. Een zo hoog mogelijke warmteoverdracht draagt bij aan het behoud van de kwaliteit van het in te vriezen product en bespaart ook energie. Dit is bij VDL Klima, dankzij meer dan 100 jaar kennis en ervaring in warmteoverdracht, in zeer vertrouwde handen. Naast behoud van productkwaliteit tijdens het invriezen speelt voedselveiligheid eveneens de hoofdrol. De lucht die door onze warmtewisselaars stroomt komt immers direct in contact met de voedingsmiddelen. Daarom leggen wij ook een sterke focus op een onderscheidend hygiënisch ontwerp en optimale reinigbaarheid. Wij staan voor een hoge kwaliteit qua uitvoering én afwerking.

Is ruimtebesparing voor u van belang? Dankzij het doordachte modulaire ontwerp van onze warmtewisselaars, bepalen wij samen met u de optimale oplossing om ruimte en kosten te besparen. Hierbij is zowel aandacht voor de initiële aanschafkosten als ook voor zo laag mogelijke “total cost of ownership”.

Onze specialisten adviseren u graag verder inzake uw project of specifieke toepassing.